Tiêu chuẩn sức khỏe bắt buộc đối với nhân viên đường sắt

Tiêu chuẩn sức khỏe bắt buộc đối với nhân viên đường sắt
Hà Linh

Ngày 04/5/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 12/2018/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu.

 

Theo đó, người có chức danh Lái tàu, Phụ lái tàu phải đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe các hạng: A2, A3, A4, B2, C, D, E, FB2, FC, FD, FE theo quy định tại Thông tư 24/2015/TTLB-BYT-BGTVT.

Đối với chức danh Trưởng tàu; Trường dồn; Trực ban chạy tàu ga; Nhân viên điều độ chạy tàu tuyến, điều độ chạy tàu ga; Nhân viên gác ghi; Nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe; Nhân viên tuần đường, cầu, hầm, gác hầm; Nhân viên gác đường ngang, cầu chung:

  • Đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại II trở lên theo quy định khi khám tuyển;

  • Đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại III trở lên theo quy định khi khám định kỳ.

Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe được quy định tại Quyết định 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 12/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, thay thế Quyết định 4132/QĐ-BYT.

Gởi câu hỏi

213

Văn bản liên quan