Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tại Trung tâm GDTX

Tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tại Trung tâm GDTX
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo đó, tiêu chuẩn, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tại Trung tâm giáo dục thường xuyên được quy định như sau:

- Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định như giáo viên phổ thông tương ứng với từng cấp học.

- Giáo viên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục, đào tạo để lấy chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải đảm bảo các điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

- Giáo viên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục khác của Trung tâm phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc Trung tâm quy định.

Lưu ý: Giáo viên Trung tâm bao gồm giáo viên hữu cơ, giáo viên hợp đồng, giáo viên thỉnh giảng.

Chi tiết các nội dung xem thêm tại Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22/5/2021

Gởi câu hỏi

75

Văn bản liên quan