Tin vui: Từ 30/3/2021, tiếp tục giải ngân tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Tin vui: Từ 30/3/2021, tiếp tục giải ngân tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
Nguyễn Trinh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 02/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

 

Theo đó, Quyết định này đã bỏ mốc thời gian "và được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020” từng được quy định tại khoản 1 Điều 10 của Quyết định 28/2015/QĐ-TTg. Do đó, từ 30/03/2021, những hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn được cho vay trong vòng tối đa 03 năm kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hộ mới thoát nghèo được vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội với thời hạn do thỏa thuận và không quá 5 năm, với mức lãi suất như sau:

  • Lãi suất cho vay áp dụng đối với hộ mới thoát nghèo bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ;

  • Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Lưu ý: Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ.

Chi tiết xem tại Quyết định 02/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ 30/3/2021.

Gởi câu hỏi

107