Tổ chức giám định pháp y phải trực 24/24 giờ tại trụ sở

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định về chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành y tế.

 

Theo đó, tổ chức giám định pháp y làm việc theo giờ hành chính với chế độ làm việc như sau:

  • Thời gian làm việc:
    • Giám định viên và người giúp việc cho giám định viên: Không quá 06 giờ/ngày và 30 giờ/tuần;
    • Đối tượng khác: Không quá 08 giờ/ngày và 40 giờ/tuần.
  • Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương, làm thêm giờ, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ tết Âm lịch thực hiện theo quy định từ Điều 3 đến Điều 8 Nghị định 45/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, tổ chức giám định pháp y phải trực 24/24 giờ tại trụ sở. Người tham gia trực được nghỉ và được hưởng nguyên lương sau khi tham gia thường trực như sau:

  • Trực vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần: được nghỉ bù 01 ngày vào ngày liền kề sau phiên trực;
  •  Trực vào ngày lễ, Tết: được nghỉ bù 02 ngày.

Thông tư 48/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.

Gởi câu hỏi

428

Văn bản liên quan