Tổng cục thuế chỉ đạo: Bán hóa đơn cho DN ngay trong ngày

Tổng cục thuế vừa có Công văn 1966/TCT-CS chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2017 - 2020.

 

Theo đó, Tổng cục thuế đề nghị Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trong Cục thuế:

  • Bán hóa đơn ngay trong ngày cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ/cá nhân thuộc trường hợp mua hóa đơn của cơ quan thuế, đảm bảo không gây phiền và không để người dân mất nhiều thời gian khi mua hóa đơn.    
  • Đồng thời, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện thủ tục hành chính về hóa đơn theo đúng quy định pháp luật.

Xem chi tiết Công văn 1966/TCT-CS ngày 15/5/2017.

Gởi câu hỏi

377

Văn bản liên quan