Tốt nghiệp ĐH ngành khác vẫn được thi lấy chứng chỉ kế toán

Đây là điểm mới đáng chú ý của Thông tư 91/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

 

Theo đó, Bộ Tài chính mở rộng điều kiện chuyên ngành tốt nghiệp đại học (ĐH) đối với người tham gia thi lấy chứng chỉ hành nghề kiểm toán, kế toán. Cụ thể:

  • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán.
  • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác nhưng có tổng số đơn vị học trình (tiết học) các môn học Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trở lên trong cả khóa học.
  • Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế kế toán, kiểm toán cấp (hiện hành không quy định).

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn rút ngắn thời gian công tác thực tế tối thiểu từ 60 tháng chỉ còn 36 tháng đối với điều kiện dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên.

Thông tư 91/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2017, thay thế Thông tư 129/2012/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

274

Văn bản liên quan