Trang thông tin điện tử phải có văn bản thỏa thuận khi dẫn tin báo khác

Trang thông tin điện tử phải có văn bản thỏa thuận khi dẫn tin báo khác
Toàn Trung

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ra Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc chấn chỉnh hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ vấn đề nhức nhối trong dư luận là tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử, từ đó yêu cầu thực hiện các giải pháp cấp bách như:

  • Yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp phải thể hiện đường dẫn để truy cập tin, bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang thông tin điện tử tổng hợp đăng lại từ các bài báo.

  • Phải có thỏa thuận bằng văn bản với cơ quan báo chí (không chấp nhận thỏa thuận miệng), về việc cho phép trang thông tin điện tử tổng hợp được dẫn lại tin bài. Văn bản thỏa thuận trích dẫn nguồn tin phải nộp về cơ quan cấp phép trước ngày 15/11/2019.

  • Xử lý nghiêm các sai phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng trang thông tin điện tử tổng hợp để hoạt động như báo điện tử, cung cấp thông tin có xu hướng giật gân, câu khách, vi phạm bản quyền.

Xem thêm các chỉ đạo khác tại Công văn 3835/BTTTT-PTTH&TTĐT được ban hành ngày 29/10/2019.

Gởi câu hỏi

497

Văn bản liên quan