Triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa phòng Covid-19

Triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa phòng Covid-19
Thu Ba

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 2416/BYT-CNTT về việc triển khai hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa thông qua ứng dụng công nghệ thông tin để tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân mọi lúc, mọi nơi, cụ thể như sau:

  • Các cơ sở y tế đẩy mạnh việc tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh tại nhà; cơ sở y tế tuyến trên chịu trách nhiệm giúp cho cơ sở y tế tuyến dưới và hỗ trợ tư vấn cho người dân trên địa bàn;

  • Cơ sở y tế tiếp tục sử dụng các phần mềm mà đơn vị đã sử dụng hoặc sử dụng trên các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế hướng dẫn. Việc triển khai phải đảm bảo đúng quy định pháp luật về Khám bệnh chữa bệnh và các quy định khác có liên quan. Bảo đảm an toàn, bảo mật các thông tin người bệnh, người dân theo quy định pháp luật.

Chi tiết xem tại Công văn 2416/BYT-CNTT ban hành ngày 30/4/2020.

Gởi câu hỏi

231

Văn bản liên quan