Triển khai thực hiện giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế

Triển khai thực hiện giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế
Nguyễn Trinh

Bộ Nội vụ vừa ra Công văn 5075/VPCP-TCBC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ.

Theo đó, căn cứ để đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thực hiện ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, gồm:

  • Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định106/2020/NĐ-CP;

  • Tổng số lượng người làm việc là giáo viên và viên chức y tế của đơn vị hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao thấp hơn định mức giáo viên/lớp, viên chức y tế/giường bệnh;

  • Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp ngoài phần kinh phí ngân sách nhà nước cấp đủ để bảo đảm việc làm ổn định, tiền lương và thu nhập;

  • Quỹ phúc lợi của đơn vị bảo đảm đủ để chi trả chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động giáo viên, viên chức y tế khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Chi tiết xem tại Công văn 5075/VPCP-TCBC ban hành ngày 26/9/2020.

 

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan