Trình tự giải quyết đối với tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể

Trình tự giải quyết đối với tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể
Anh Tú

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

 

Theo đó, việc giải quyết tố cáo đối với tố cáo hành vi vi phạm pháp luật (VPPL) về quản lý nhà nước lĩnh vực an ninh, trật tự có nội dung  rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay được thực hiện theo trình tự sau:

  • Cán bộ, chiến sĩ  Công an có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo;

  • Trường hợp tố cáo hành vi VPPL thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình thì cán bộ Công an tiếp nhận tố cáo trực tiếp tiến hành hoặc báo cáo người có thẩm quyền tiến hành xác minh tố cáo, áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm và kịp thời lập biên bản về hành vi VPPL đó;

  • Thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ công an giải quyết tố cáo ra quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Chi tiết xem thêm Nghị định 22/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2019, thay thế Nghị định 91/2013/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

725

Văn bản liên quan