Trường ĐH Y – Dược phải báo cáo số SV đã qua đào tạo sỹ quan dự bị hằng năm

Trường ĐH Y – Dược phải báo cáo số SV đã qua đào tạo sỹ quan dự bị hằng năm
Lê Hải

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quốc phòng, an ninh được quy định tại Chỉ thị 02/CT-BYT công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế 2021.

Theo đó, để toàn Ngành y tế thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh năm 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Tổ chức huấn luyện, từng bước trang bị các trang thiết bị chuyên dụng cho các tổ, đội huy động ngành y tế theo Nghị định 129/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 về giao chỉ tiêu huy động ngành Y tế khi có chiến tranh và tình trạng khẩn cấp; bảo đảm sẵn sàng huy động trong mọi tình huống;

  • Đối với các Trường Đại học Y-Dược trên toàn quốc tổ chức rà soát, báo cáo thực trạng số sinh viên đang học tại trường; cụ thể: Họ tên, tuổi, nam/nữ, quê quán, chuyên ngành học, năm học; số sinh viên đã qua đào tạo sỹ quan dự bị hằng năm; báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 30/6 và 31/12 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về khả năng huy động ngành y tế cho các tình huống khẩn cấp về y tế;

  • Xây dựng các phương án bảo vệ, di dời các cơ sở y tế trong các tình huống thiên tai, thảm họa, phòng chống khủng bố và chiến tranh, theo phương châm “4 tại chỗ” và phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị;

  • ...

Chi tiết các nhiệm vụ xem tại Chỉ thị 02/CT-BYT, có hiệu lực từ 23/02/2021.

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan