Trường hợp DN được đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN với mức thấp hơn

Trường hợp DN được đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN với mức thấp hơn
Hải Thanh

Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được ban hành ngày 27/5/2020.

Theo đó, Nghị định này quy định, DN hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN được áp dụng mức đóng bằng 3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH nếu đảm bảo các điều kiện sau:

  • Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt VPHC bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu TNHS về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và BHXH;

  • Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

  • Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Chi tiết xem thêm tại: Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/7/2020.

Gởi câu hỏi

240

Văn bản liên quan