Trường hợp người chấp hành án được xem xét thay đổi nơi cư trú

Trường hợp người chấp hành án được xem xét thay đổi nơi cư trú
Bích Hoa

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 181/2019/TT-BQP về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ do quân đội quản lý, thi hành thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc.

Theo đó, người chấp hành án được đề nghị xem xét, giải quyết thay đổi nơi cư trú nếu đảm bảo các điều kiện sau:

  • Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về cư trú;

  • Được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng hoặc cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

Các lý do chính đáng phải thay đổi nơi cư trú của người chấp hành án gồm có:

  • Đang sinh sống cùng gia đình mà gia đình chuyển đến nơi khác;

  • Chuyển đến ở với vợ/chồng sau khi kết hôn;

  • Chuyển đến sống cùng ông, bà, cha, mẹ, con để chăm sóc, nuôi dưỡng khi bị bệnh hiểm nghèo, con chưa thành niên không có khả năng lao động hoặc tự nuôi dưỡng;

Xem chi tiết tại: Thông tư 181/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 22/01/2020.

Gởi câu hỏi

278

Văn bản liên quan