Trường hợp tạm đình chỉ sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Công thương

Trường hợp tạm đình chỉ sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Công thương
Nguyễn Trinh

Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BCT hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công thương.

Theo đó, Thông tư 14 quy định, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ban hành Quyết định tạm đình chỉ sử dụng Thẻ đối với người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc quyền quản lý và báo cáo về Bộ Công thương một trong các trường hợp sau:

  • Có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật mà chưa có quyết định xử lý;

  • Đang trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác để xem xét xử lý kỷ luật;

  • Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách trở lên;

  • Bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam.

Lưu ý: Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền chứng minh người được cấp Thẻ không vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ, Thủ trưởng cơ quan ban hành Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ sử dụng Thẻ.

Xem chi tiết tại: Thông tư 14/2020/TT-BCT có hiệu lực từ 15/8/2020, thay thế Thông tư 15/2016/TT-BCT.

Gởi câu hỏi

174

Văn bản liên quan