TTCP ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam

TTCP ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam
Lê Vy

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 39/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam.

Theo đó, Quyết định 39/QĐ-TTg quy định bí mật nhà nước độ Mật của Hội Nông dân Việt Nam gồm:

  • Nội dung làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nghị quyết, phương án, kế hoạch và văn bản về vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

  • Kế hoạch, số liệu điều tra, khảo sát, báo cáo có nội dung phản ánh, đánh giá về thực trạng nông dân có diễn biến tư tưởng, nhận thức, hoạt động chống đối gây ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội tại vùng điểm nóng về vấn đề dân tộc, tôn giáo;

  • Báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nội dung phản ánh, đánh giá về thực trạng cán bộ, hội viên có diễn biến về tư tưởng, nhận thức, hoạt động chống đối gây ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội.

Chi tiết xem tại Quyết định 39/QĐ-TTg được ban hành ngày 12/01/2021.

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan