TTCP đồng ý tiếp tục hỗ trợ gạo để cứu đói cho người dân vùng bị lũ lụt

TTCP đồng ý tiếp tục hỗ trợ gạo để cứu đói cho người dân vùng bị lũ lụt
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông báo 372/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với các tỉnh miền Trung về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ NNPTNT về tình hình, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn và các ý kiến phát biểu của các địa phương, các cơ quan tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về các kiến nghị của các địa phương như đề nghị tiếp tục hỗ trợ gạo, đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa, khắc phục khẩn cấp các công trình hạ tầng bị hư hại, đề nghị tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ và các kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp khác như sau:

  • Về đề nghị tiếp tục hỗ trợ gạo: Đồng ý tiếp tục hỗ trợ gạo để cứu đói cho người dân vùng bị lũ lụt. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo TTCP quyết định theo quy định;

  • Về đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cửa, khắc phục khẩn cấp các công trình hạ tầng bị hư hại: Trước mắt các địa phương sử dụng nguồn kinh phí đã được hỗ trợ, cùng với các nguồn lực khác của địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân theo đúng quy định và khắc phục những công trình cấp bách nhất. Khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể thiệt hại, gửi Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tổng hợp, phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo sớm TTCP theo quy định, kịp thời bổ sung cho các địa phương và các ngành;

Xem nội dung chi tiết tại Thông báo 372/TB-VPCP được ban hành ngày 30/10/2020.

Gởi câu hỏi

89

Văn bản liên quan