Từ 01/01/2020, Bưu điện xã được nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

Từ 01/01/2020, Bưu điện xã được nhận, trả kết quả giải quyết TTHC
Thanh Lâm

Đây là một trong các điểm mới được quy định tại Thông tư 11/2019/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 17/2013/TT-BTTTT về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa (BĐ-VH) xã.

Theo quy định, từ 01/01/2020, các điểm BĐ-VH xã bổ sung thêm dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài dịch vụ nêu trên, điểm BĐ-VH xã vẫn giữ nguyên các dịch vụ sau:

  • Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

  • Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.

Thông tư này cũng quy định nhân viên làm việc tại điểm BĐ-VH xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm BĐ-VH xã, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết tại Thông tư 11/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Gởi câu hỏi

343

Văn bản liên quan