Từ 01/02/2021, bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật

Từ 01/02/2021, bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn nghệ thuật
Nguyễn Trinh

Đây là điểm quan trọng đáng chú ý tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Theo đó, những quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn được ghi nhận tại Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP gồm:

  • Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  • Xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân;

  • Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại;

  • Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Như vậy, theo quy định này thì không còn cấm tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật "sử dụng dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn" như quy định trước đó tại điểm d Khoản 2 Điều 6 Nghị định 79/2012/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại: Nghị định 144/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/02/2021, thay thế Nghị định 79/2012/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan