Từ 01/7/2019, tăng thêm 7,19% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Từ 01/7/2019, tăng thêm 7,19% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
Lê Hải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

 

Theo đó, từ 01/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2019 đối với các đối tượng sau:

Chi tiết xem tại Nghị định 44/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2019.

Gởi câu hỏi

1,779

Văn bản liên quan