Từ 08/5/2020, mỗi Hội đồng thi THPT quốc gia sẽ có 02 khu vực chấm thi

Từ 08/5/2020, mỗi Hội đồng thi THPT quốc gia sẽ có 02 khu vực chấm thi
Lan Anh

Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.

Theo đó, Thông tư 08 thay đổi quy định về khu vực chấm thi TPHT quốc gia như sau:

  • Việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại không quá 02 khu vực; (Hiện nay, theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT thì việc chấm thi tại mỗi Hội đồng thi được thực hiện tại 1 khu vực)

  • Khu vực chấm thi phải đảm bảo an ninh, an toàn, có đủ phương tiện PCCC và có công an bảo vệ 24 giờ/ngày;

  • Nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau;

  • Bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị.

Chi tiết xem tại Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 08/5/2020.

Gởi câu hỏi

288

Văn bản liên quan