Từ 15/9, Việt Nam nối lại chuyến bay với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

Từ 15/9, Việt Nam nối lại chuyến bay với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc
Thu Ba

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông báo 330/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác.

Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý phương án nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ có chở khách giữa Việt Nam và một số đối tác theo đề xuất của BGTVT, cụ thể như sau:

  • Thời gian triển khai thực hiện từ 06 địa bàn:

    • Từ ngày 15/9/2020 đối với các đường bay: Việt Nam – Trung Quốc (Quảng Châu), Việt Nam – Nhật Bản (Tokyo), Việt Nam – Hàn Quốc (Seoul), Việt Nam – Đài Loan, Trung Quốc (Taipei);

    • Từ ngày 22/9/2020 đối với các đường bay Việt Nam – Campuchia (Phnom Prenh), Việt Nam – Lào (Vientiane).

  • Tần suất không quá 2 chuyến/1 tuần cho mỗi bên và mỗi đối tác (số lượng các chuyến bay sẽ xem xét tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế).

  • Thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại đối với các đối tác về tổng số người trên các chuyến bay, việc thu phí và các điều kiện nhập cảnh khác.

Chi tiết xem tại Thông báo 330/TB-VPCP, ban hành ngày 15/9/2020.

Gởi câu hỏi

151

Văn bản liên quan