Từ 20/9, sẽ có 04 trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với CBCCVC

Từ 20/9, sẽ có 04 trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với CBCCVC
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Nghị định 112/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Như vậy, kể từ ngày 20/9/2020, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được miễn trách nhiệm kỷ luật trong 04 trường hợp dưới đây:

  • Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi vi phạm pháp luật;

  • Phải chấp hành quyết định của cấp trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật Cán bộ, công chức;

  • Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm pháp luật trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự khi thi hành công vụ;

  • Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời (Nghị định 34/2011/NĐ-CP không quy định trường hợp này).

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung thêm trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với nam cán bộ, công chức, viên chức (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Chi tiết xem tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 20/9/2020, thay thế Nghị định 34/2011/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

333

Văn bản liên quan