Từ 2021 – 2025: Ít nhất 10.000 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục

Từ 2021 – 2025: Ít nhất 10.000 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục
Nguyễn Trinh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1956/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030 với những mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 – 2025 như sau:

  • Hàng năm ít nhất 80% người tâm thần, 80% trẻ em tự kỷ và người rồi nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm;

  • Ít nhất 10.000 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội;

  • Ít nhất 80% trẻ khuyết tật phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục;

  • Ít nhất 20.000 người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; ít nhất 10.000 hộ gia định người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định;

Chi tiết xem tại Quyết định 1956/QĐ-TTg được ban hành ngày 25/11/2020.

Gởi câu hỏi

90