Từ 23/5/2020, các tổ bay quốc tế không được tham gia chuyến bay nội địa

Từ 23/5/2020, các tổ bay quốc tế không được tham gia chuyến bay nội địa
Lan Anh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Công văn 2848/CV-BCĐ về việc tăng cường công tác quản lý đối với thành viên tổ bay trong phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống Covid-19 đối với các thành viên tổ bay; BCĐQG đề nghị BGTVT triển khai quyết liệt một số nội dung sau:

  • Thực hiện cách ly tất cả các thành viên tổ bay tại cơ sở cách ly được chỉ định;

  • Đối với các tổ bay quốc tế không được tham gia các chuyến bay nội địa (kể cả hàng hóa);

  • Tổ bay được phép tiếp tục bay đi quốc tế nếu kết quả xét nghiệm của tổ bay và toàn bộ hành khách trên chuyến bay âm tính;

  • Nếu có bất cứ hành khách hoặc thành viên của tổ bay dương tính, thực hiện việc cách ly 14 ngày đối với tất cả thành viên tổ bay còn lại;

  • Lấy mẫu xét nghiệm 2 lần cho các thành viên tổ bay của mỗi chuyến bay ngay sau khi hạ cánh, khi rời khỏi khu cách ly;

Chi tiết xem tại Công văn 2848/CV-BCĐ, ban hành ngày 23/5/2020.

Gởi câu hỏi

631

Văn bản liên quan