Từ 25/7, Quỹ bảo hiểm được gửi tiền vào Ngân hàng để đầu tư

Đây là hình thức đầu tư mới của các Quỹ bảo hiểm được đề cập tại Quyết định 1288/QĐ-BHXH về Quy chế quản lý đầu tư các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

 

Theo đó, ngoài các hình thức đầu tư như trước đây, hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm còn được thực hiện bằng hình thức gửi tiền tại các Ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt, lành mạnh.

Hoạt động gửi tiền tại Ngân hàng thương mại được thực hiện theo kế hoạch như sau:

  • Xác định mức tiền gửi đối với từng Ngân hàng;
  • Lựa chọn kỳ hạn gửi tiền hợp lý, hiệu quả, đảm bảo tối đa không quá 03 năm;
  • Xác định mức lãi suất gửi tiền.

Việc gửi tiền tại các Ngân hàng thương mại phải được thực hiện bằng hợp đồng, ghi rõ số tiền, thời hạn, lãi suất, phương thức thanh toán lãi, gốc và hình thức xử lý khi vi phạm hợp đồng.

Quyết định 1288/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 25/7/2017, thay thế Quyết định 1066/QĐ-BHXH ngày 08/10/2013.

Gởi câu hỏi

250

Văn bản liên quan