Từ 28/02/2020, rút ngắn thời hạn giải quyết tố cáo của tổ chức Công đoàn

Từ 28/02/2020, rút ngắn thời hạn giải quyết tố cáo của tổ chức Công đoàn
Lan Anh

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 333/QĐ-TLĐ quy định về việc ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, theo Quyết định này, thời hạn giải quyết tố cáo của tổ chức công đoàn được quy định như sau:

  • Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo (rút ngắn 30 ngày so với quy định tại Quyết định 254/QĐ-TLĐ);

  • Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn một lần nhưng không quá 30 ngày (trước đây là 90 ngày);

  • Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Người giải quyết tố cáo quyết định bằng văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo và thông báo đến người tố cáo, người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trình tự giải quyết tố cáo gồm 4 bước: Thụ lý tố cáo; Xác minh nội dung tố cáo; Kết luận nội dung tố cáo; Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

Xem toàn văn quy định tại: Quyết định 333/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ 28/02/2020.

Gởi câu hỏi

256

Văn bản liên quan