Tuyệt đối không chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết năm 2021

Tuyệt đối không chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết năm 2021
Ty Na

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 209/BGDĐT-VP về việc tổ chức Tết năm 2021.

Theo đó, tại Công văn 209/BGDĐT-VP, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm và các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các công việc sau:

  • Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị và địa phương;

  • Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết năm 2021;

  • Chủ động, có kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, gia đình chính sách, hộ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;

Chi tiết xem thêm tại Công văn 209/BGDĐT-VP, ban hành ngày 20/01/2021.

Gởi câu hỏi

144

Văn bản liên quan