Việt Nam chính thức gia nhập Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức

Việt Nam chính thức gia nhập Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức
Nguyễn Trinh

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2020/QH14 gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Theo đó, Việt Nam chính thức gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức được Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế thông qua ngày 25/6/1957 tại Geneva, Thụy Sỹ.

Trong đó, Công ước 105 quy định, mọi thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế phê chuẩn Công ước này cam kết cấm lao động cưỡng bức hoặt bắt buộc và không sử dụng bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức hoặt bắt buộc nào:

  • Như là một biện pháp cưỡng chế hay giáo dục chính trị hoặc như một sự trừng phạt đối với những ai đang có hoặc đang phát biểu chính kiến, hay ý kiến chống đối về tư tưởng đối với trật tự chính trị, xã hội, hoặc kinh tế đã được thiết lập;

  • Như là một biện pháp huy động và sử dụng nhân công vào mục đích phát triển kinh tế;

  • Như là một biện pháp kỷ luật lao động;

  • Như một sự trừng phạt đối với việc đã tham gia đình công;

  • Như một biện pháp phân biệt đối xử về chủng tộc, xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 104/2020/QH14, được thông qua ngày 08/6/2020.

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan