VKSTC hướng dẫn tha tù trước thời hạn có điều kiện

VKSTC hướng dẫn tha tù trước thời hạn có điều kiện
Nguyễn Trinh

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 3198/VKSTC-V8 trả lời về những khó khăn vướng mắc trong việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

 

Theo đó:

  • Mẫu quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện của Tòa án ghi “Quyết định này có thể bị kháng nghị và có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị…” là đúng theo quy định;

  • Ngay sau khi nhận được quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, cơ sở giam giữ phải tổ chức công bố quyết định này và thực hiện các thủ tục thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo Khoản 9 Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

  • Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp và cơ sở giam giữ để thống nhất thời gian tổ chức thực hiện các thủ tục tha cho phạm nhân có quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC.

Công văn 3198/VKSTC-V8 được ban hành ngày 02/8/2018.

Gởi câu hỏi

332

Văn bản liên quan