Vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là 300 tỷ đồng

Vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là 300 tỷ đồng
Thảo Uyên

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 49/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

 

Theo đó, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, với số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng.

Kinh phí hoạt động của quỹ được thu từ các nguồn sau đây:

  • Tiền lãi gửi ngân hàng;

  • Được Trung ương cấp bằng 10% tổng số thu nộp ngân sách hằng năm từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số thu nộp ngân sách hằng năm từ nguồn thu phí thăm quan;

  • Nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

  • Nguồn từ trích lập sau chênh lệch thu chi hàng năm;

  • Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tại Quyết định 49/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

Gởi câu hỏi

174

Văn bản liên quan