Xác định giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng TS hạ tầng giao thông đường bộ

Xác định giá khởi điểm đấu giá chuyển nhượng TS hạ tầng giao thông đường bộ
Thanh Lâm

Thông tư 86/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý được ban hành ngày 03/12/2019.

Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được xác định dựa trên các cơ sở sau:

  • Giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm chuyển nhượng theo đánh giá lại;

  • Lưu lượng vận tải (đối với tài sản là đường);

  • Thời gian tính hao mòn tài sản còn lại;

  • Giá trị đầu tư bổ sung;

  • Doanh thu và chi phí ước tính từ việc khai thác tài sản trong thời hạn chuyển nhượng.

Trong đó:

  • Giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm chuyển nhượng theo đánh giá lại được xác định theo quy định của pháp luật;

  • Giá trị đầu tư bổ sung là phần giá trị do DN nhận chuyển nhượng thực hiện đầu tư dự án nhận chuyển nhượng theo quy hoạch.

Chi tiết xem tại Thông tư 86/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/01/2020.

Gởi câu hỏi

154

Văn bản liên quan