Xác định nợ xấu theo phương pháp định lượng và định tính

Đây là nội dung nổi bật của Nghị quyết 42/2017/QH14 thí điểm một số chính sách về xử lý nợ xấu được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2017.

 

Theo đó, nợ xấu được xác định như sau:

 • Phương pháp định lượng:
  • Nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3): Nợ quá hạn từ 91 - 180 ngày;
  • Nợ nghi ngờ (nhóm 4): Nợ quá hạn từ 181 - 360 ngày;
  • Nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5): Nợ quá hạn trên 360 ngày;
 • Phương pháp định tính:
  • Nợ nhóm 3: Khoản nợ được tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CNNHNN) đánh giá là không có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn;
  • Nợ nhóm 4: Khoản nợ được TCTD, CNNHNN đánh giá là có khả năng tổn thất cao;
  • Nợ nhóm 5: Khoản nợ được TCTD, CNNHNN đánh giá là không còn khả năng thu hồi, mất vốn.

Ngoài ra, khách hàng nếu có ≥ 02 khoản nợ hình thành trước ngày 15/8/2017 tại TCTD, CNNHNN mà có 01 khoản nợ được xác định là nợ xấu theo 02 phương pháp trên thì toàn bộ khoản nợ còn lại cũng được xác định là nợ xấu.

Nghị quyết 42/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.

Gởi câu hỏi

1,712

Văn bản liên quan