Xâm phạm thông tin bí mật kinh doanh bị phạt đến 300 triệu đồng

Xâm phạm thông tin bí mật kinh doanh bị phạt đến 300 triệu đồng
Toàn Trung

Đây là nội dung quy định tại Nghị định 75/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Cụ thể, Điều 16 Nghị định 75 về hành vi xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh quy định phạt từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó;

  • Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó.

Lưu ý, mức phạt tiền trên áp dụng đối với hành vi vi phạm của tổ chức; đối với cá nhân vi phạm mức phạt bằng một phần hai mức phạt nêu trên.

Ngoài việc phải chịu mức phạt tiền nêu trên, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể phải chịu thêm các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

  • Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính về cạnh tranh;

  • Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Xem chi tiết tại Nghị định 75/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Gởi câu hỏi

162

Văn bản liên quan