Xét tuyển SV tốt nghiệp xuất sắc vào làm cơ quan Nhà nước

Nghị định 140/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ thông qua, quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

 

Theo đó, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ khi đáp ứng các tiêu chuẩn của chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ thì được xét tuyển vào làm việc tại:

  • Các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp huyện;
  • Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Sau khi được tuyển dụng, sinh viên và cán bộ khoa học trẻ sẽ được hưởng những chính sách như sau:

  • Được hưởng 100% mức lương và phụ cấp tăng thêm trong thời gian tập sự;
  • Được bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp và xếp lương tương ứng với trình độ đào tạo sau khi hết tập sự;
  • Được nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
  • Được phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan quân đội, cấp bậc hàm sĩ quan công an.

 

Nghị định 140/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2018.

Gởi câu hỏi

17,507

Văn bản liên quan