Xét xử điển hình một số vụ án vi phạm về vật liệu nổ CN

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 30/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

 

Theo đó, để đảm bảo công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ (TCTN) mang lại hiệu quả tích cực, Thủ tướng chỉ thị:

  • Bộ Công an phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra truy tố, xét xử một số vụ điển hình về vi phạm trong mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VLNCN, TCTN nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa kịp thời;
  • Bộ Quốc phòng tổ thức thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm các điều kiện về an ninh trật tự, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ khi cấp phép sử dụng, vận chuyển VLNCN;
  • Bộ Công thương tăng cường chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về VLNCN, TCTN trong doanh nghiệp;
  • Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động VLNCN, TCTN đặc biệt chú trọng đến kho bảo quản, phương tiện vận chuyển VLNCN, TCTN.

Xem chi tiết Chỉ thị 30/CT-TTg ban hành ngày 05/7/2017. 

Gởi câu hỏi

344

Văn bản liên quan