Xin cấp phép tiếp cận nguồn gen phải có bằng ĐH trở lên

Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen quy định: Cá nhân đăng ký và đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen nghiên cứu vì mục đích thương mại phải đáp ứng 02 điều kiện sau:

 

  • Có bằng đại học trở lên về một trong các lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, dược học và khoa học nông nghiệp;
  • Là thành viên của tổ chức khoa học và công nghệ đang hoạt động theo quy định pháp luật quốc gia nơi tổ chức và được tổ chức này bảo lãnh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen gồm:

  • Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen;
  • Hợp đồng ký kết giữa các bên liên quan;
  • Văn bản chấp nhận của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đối với nguồn gen tiếp cận, sử dụng có điều kiện;
  • Bằng cấp chuyên môn, văn bản bảo lãnh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Xem chi tiết Nghị định 59/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, bãi bỏ các điều 18, 19, 20 của Nghị định 65/2010/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

331

Văn bản liên quan