Xử lý đất gắn liền với công trình điện được bàn giao

Ngày 15/9/2017, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định 41/2017/QĐ-TTg về trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà nước sang Tập đoàn điện lực (EVN) quản lý.

 

Theo đó, việc xử lý đất gắn liền với công trình điện được thực hiện như sau:

  • Trường hợp công trình điện nằm trong khuôn viên trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nằm trong phạm vi tài sản kết cấu hạ tầng và không thể tách rời:
    • Bên giao tiếp tục quản lý, sử dụng phần diện tích đất gắn liền với công trình điện;
    • Hai bên ký kết thỏa thuận: Bên giao tạo điều kiện cho Bên nhận trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý công trình điện.
  • Trường hợp công trình điện nằm ngoài khuôn viên trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, phạm vi tài sản kết cấu hạ tầng hoặc nằm trong nhưng có thể tách khỏi:
    • Thực hiện bàn giao cả phần đất gắn liền;
    • Hai bên phối hợp liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thuê đất.

Quyết định 41/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/11/2017.

Gởi câu hỏi

290

Văn bản liên quan