Xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ của Bộ Công thương

Xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ của Bộ Công thương
Duy Thịnh

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về triển khai Nghị quyết 12-NQ/TW về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 

Theo đó, Chính phủ nêu ra hàng loạt mục tiêu phấn đấu và cũng chính là những đề án nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW. Đáng chú ý là:

  • Xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công thương;
  • Thành lập một cơ quan chuyên trách của Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nước;
  • Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số Nghị định, Quyết định liên quan đến doanh nghiệp;
  • Hoàn thiện chính sách tuyển dụng, quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động (kể cả người lao động đôi dư) và người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước.

Xem chi tiết 25 đề án nhiệm vụ tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết 97/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 02/10/2017. 

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan