Xử lý nghiêm các hành vi tín dụng đen, đưa người vượt biên trái phép

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.

Cụ thể, trong tháng cuối năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra, trong đó, Bộ Công an cần tập trung vào thực hiện một số nội dung sau:

  • Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động;

  • Tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi tổ chức đưa người vượt biên trái phép, mua bán người, tín dụng đen, xã hội đen;

  • Tập trung trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và hình sự nghiêm trọng, tăng cường phòng, ngừa tiêu cực trong chính lực lượng chức năng.;

  • Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Xem chi tiết nhiệm vụ của từng Bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương tại Nghị quyết 117/NQ-CP có hiệu lực từ 09/12/2019.

Gởi câu hỏi

353

Văn bản liên quan