Xử lý nghiêm chủ tịch UBND các cấp khi không chấp hành án hành chính

Xử lý nghiêm chủ tịch UBND các cấp khi không chấp hành án hành chính
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Cụ thể, theo Nghị quyết 96, để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, Chính phủ cần phải chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành đối với 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật. Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh, sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp khi không chấp hành án hành chính.

Ngoài ra, Nghị quyết 96 cũng đưa ra chỉ tiêu đối với việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm như sau:

  • 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều phải được khởi tố vụ án để điều tra;

  • Điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 96/2019/QH14 được ban hành ngày 27/11/2019.

Gởi câu hỏi

1,208

Văn bản liên quan