Xử lý nghiêm việc mua bán văn bằng, chứng chỉ, làm thuê luận văn, luận án

Xử lý nghiêm việc mua bán văn bằng, chứng chỉ, làm thuê luận văn, luận án
Bích Hoa

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 9747/VPCP-CN về việc rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật được ban hành ngày 26/10/2019.

Cụ thể, để xóa bỏ các hoạt động trao đổi, mua bán các loại văn bằng, chứng chỉ, GCN chuyên môn, nghiệp vụ (ngoại ngữ, tin học,...), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, GCN thuộc lĩnh vực quản lý của mình. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Đồng thời, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ TTTT và các Bộ, ngành có liên quan rà soát trên các trang mạng xã hội nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có hành vi giới thiệu mua bán, trao đổi các loại giấy tờ nêu trên (kể cả đối với hành vi làm thuê luận văn, luận án tốt nghiệp), báo cáo TTCP kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2019.

Xem chi tiết tại Công văn 9747/VPCP-CN được ban hành ngày 26/10/2019.

Gởi câu hỏi

1,491

Văn bản liên quan