Xử phạt đến 40 triệu đồng nếu vi phạm việc sử dụng thông tin của KH vay

Xử phạt đến 40 triệu đồng nếu vi phạm việc sử dụng thông tin của KH vay
Toàn Trung

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo đó, kể từ ngày 31/12/2019, phạt tiền từ 20 triệu đến 40 triệu đồng khi vi phạm các quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng như sau:

  • Thu thập thông tin tín dụng không thuộc phạm vi theo quy định của pháp luật;

  • Thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay khi chưa được sự đồng ý của khách hàng vay, trừ trường hợp thu thập thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  • Sử dụng thông tin tiêu cực về khách hàng vay để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng không đúng quy định của pháp luật; (Đây là trường hợp mới được bổ sung so với Nghị định 96/2014/NĐ-CP)

  • Cản trở hoạt động thu thập thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân. (Đây là trường hợp mới được bổ sung so với Nghị định 96/2014/NĐ-CP)

Chi tiết xem tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 31/12/2019, thay thế Nghị định 96/2014/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

334

Văn bản liên quan