Xử phạt đến 40 triệu đồng nếu vi phạm việc sử dụng thông tin của KH vay

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo đó, kể từ ngày 31/12/2019, phạt tiền từ 20 triệu đến 40 triệu đồng khi vi phạm các quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng như sau:

  • Thu thập thông tin tín dụng không thuộc phạm vi theo quy định của pháp luật;

  • Thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay khi chưa được sự đồng ý của khách hàng vay, trừ trường hợp thu thập thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  • Sử dụng thông tin tiêu cực về khách hàng vay để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng không đúng quy định của pháp luật; (Đây là trường hợp mới được bổ sung so với Nghị định 96/2014/NĐ-CP)

  • Cản trở hoạt động thu thập thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân. (Đây là trường hợp mới được bổ sung so với Nghị định 96/2014/NĐ-CP)

Chi tiết xem tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 31/12/2019, thay thế Nghị định 96/2014/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

Văn bản liên quan