Yêu cầu chung về thiết kế của cửa hàng xăng dầu

Yêu cầu chung về thiết kế của cửa hàng xăng dầu
Thu Ba

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 15/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Theo đó, cửa hàng xăng dầu cần đảm bảo các yêu cầu chung như sau:

  • Vị trí xây dựng, neo đậu cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ tiện ích thuộc cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy;

  • Việc sử dụng các thiết bị công nghệ để thanh toán phải được thực hiện ngoài vùng nguy hiểm hoặc các thiết bị là loại phòng nổ;

  • Đối với cửa hàng xăng dầu có kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai trong khu vực cửa hàng, phải tuân thủ các quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6233:2017;

  • Cửa hàng xăng dầu phải xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu;

  • Tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy;

  • Đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất, đường và bãi đỗ xe dành cho xe ra vào mua hàng phải đảm bảo chiều rộng một làn xe đi trong cửa hàng và nhập hàng không nhỏ hơn 3,5 m; đường hai làn không nhỏ hơn 6,5 m; bãi đỗ xe để xuất, nhập xăng dầu không được phủ bằng vật liệu có nhựa đường;

Chi tiết xem tại Thông tư 15/2020/TT-BCT có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

260

Văn bản liên quan