Yêu cầu đối với phương tiện đo lường trong kinh doanh khí

Yêu cầu đối với phương tiện đo lường trong kinh doanh khí
Hải Thanh

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 20/2019/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam.

Theo đó, thương nhân kinh doanh khí phải đảm bảo phương tiện đo được sử dụng để bảo đảm an toàn đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Có phạm vi đo lường phù hợp với đại lượng cần đo;

  • Đã được kiểm định hoặc hiệu chuẩn tại tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn đã đăng ký, được chỉ định và trong thời hạn giá trị của chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn;

  • Đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phù hợp với đặc tính kỹ thuật đo lường của mẫu phương tiện đo đã được phê duyệt theo quy định;

  • Các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định;

  • Lắp đặt, bảo quản và sử dụng phù hợp với hướng dẫn của cơ sở sản  xuất, nhập khẩu.

Chi tiết xem tại Thông tư 20/2019/TT-BKHCN có hiệu lực từ 15/3/2020.

Gởi câu hỏi

268

Văn bản liên quan