Yêu cầu về bảo mật tài khoản thông tin nghiệp vụ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

 

Theo đó, việc bảo mật tài khoản trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ phải đảm bảo yêu cầu sau:

  • Người sử dụng phải đổi mật khẩu ban đầu trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được tài khoản;
  • Không tiết lộ mật khẩu cho người khác không có trách nhiệm cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.
    Trường hợp thay đổi người sử dụng tài khoản, người tiếp nhận bàn giao tài khoản phải đổi lại mật khẩu và thay đổi thông tin người sử dụng tài khoản trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Xem thêm quy định về đăng ký, cấp tài khoản sử dụng tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/11/2016.

Gởi câu hỏi

369

Văn bản liên quan