Thông tư 03/2020/TT-BTNMT
  • Quy định về thiết kế sơ bộ trạm định vị vệ tinh quốc gia
  • Quy định về thiết kế sơ bộ trạm định vị vệ tinh quốc gia
  • 11:55, 01/08/2020
  • Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành <a href='https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2020-tt-btnmt-ky-thuat-mang-luoi-tram-dinh-vi-ve-tinh-quoc-gia-6caf2.html'> Thông tư 03/2020/TT-BTNMT </a> quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.
  • Thông tư 03: 11 Chức năng của Trạm điều khiển xử lý trung tâm
  • Thông tư 03: 11 Chức năng của Trạm điều khiển xử lý trung tâm
  • 10:09, 01/08/2020
  • Ngày 29/05/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành <a href='https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2020-tt-btnmt-ky-thuat-mang-luoi-tram-dinh-vi-ve-tinh-quoc-gia-6caf2.html'> Thông tư 03/2020/TT-BTNMT </a> quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018