Thông tư 08/2020/TT-BTTTT
  • Hướng dẫn lập kết quả đo kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình
  • Hướng dẫn lập kết quả đo kiểm định đài phát thanh, đài truyền hình
  • 16:33, 16/04/2020
  • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký ban hành <a href='https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-08-2020-tt-btttt-quy-trinh-kiem-dinh-thiet-bi-vien-thong-dai-vo-tuyen-dien-6b77c.html'> Thông tư 08/2020/TT-BTTTT </a> Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.
  • Hướng dẫn lập kết quả đo kiểm trạm gốc ĐT di động mặt đất công cộng
  • Hướng dẫn lập kết quả đo kiểm trạm gốc ĐT di động mặt đất công cộng
  • 16:25, 15/04/2020
  • Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành <a href='https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-08-2020-tt-btttt-quy-trinh-kiem-dinh-thiet-bi-vien-thong-dai-vo-tuyen-dien-6b77c.html'> Thông tư 08/2020/TT-BTTTT </a> Ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018