Thông tư 58/2020/TT-BCA
 • Thông tư 58: Gỡ rối cho người dân trong thủ tục đăng ký xe
 • Thông tư 58: Gỡ rối cho người dân trong thủ tục đăng ký xe
 • 09:12, 24/10/2020
 • Ngày 01/8/2020, <a href='https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-58-2020-tt-bca-quy-trinh-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-684eb.html'> Thông tư 58/2020/TT-BCA </a> quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực. Đây là một tin vui, bởi lẽ quy định tại Thông tư giúp gỡ rối cho người dân trong thủ tục đăng ký xe.
 • 06 quy định quan trọng về đăng ký xe, người dân cần lưu ý thực hiện
 • 06 quy định quan trọng về đăng ký xe, người dân cần lưu ý thực hiện
 • 09:00, 24/10/2020
 • <a href='https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-58-2020-tt-bca-quy-trinh-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-684eb.html'> Thông tư 58/2020/TT-BCA </a> chính thức có hiệu lực từ 01/8/2020 sẽ kéo theo hàng loạt thay đổi về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người lao động cần lưu ý để thực hiện.
 • Hướng dẫn xác định xe phải đăng ký biển vàng
 • Hướng dẫn xác định xe phải đăng ký biển vàng
 • 09:46, 24/09/2020
 • Từ ngày 01/8/2020, các xe kinh doanh vận tải đăng ký mới được cấp biển số màu vàng. Xe đang kinh doanh vận tải trước ngày 01/8/2020 cũng phải đổi sang biển số nền màu vàng trước ngày 31/12/2021. Dưới đây là hướng dẫn xác định xe phải đăng ký biển vàng.
 • Hướng dẫn thủ tục đổi biển số xe kinh doanh sang biển màu vàng
 • Hướng dẫn thủ tục đổi biển số xe kinh doanh sang biển màu vàng
 • 15:30, 11/08/2020
 • Ngày 16/06/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCT Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó, hướng dẫn thủ tục đổi biển số xe kinh doanh sang biển màu vàng cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018