• Các khoản thu nhập nào sẽ không tính thuế thu nhập cá nhân?
  • Các khoản thu nhập nào sẽ không tính thuế thu nhập cá nhân?
  • 16:00, 12/11/2020
  • Thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính dựa trên thu nhập tính thuế và thuế suất. Trong đó, thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế đã trừ đi các khoản giảm trừ. Để tính thu nhập chịu thuế, người nộp thuế phải lấy tổng thu nhập trừ các khoản thu nhập được miễn thuế. Vậy những khoản thu nhập nào sẽ không tính thuế thu nhập cá nhân?
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018