04 chính sách mới về lĩnh vực Thuế có hiệu lực từ tháng 02/2018

Bắt đầu từ tháng 02/2018, có rất nhiều chính sách mới về lĩnh vực Thuế bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật nhất là 04 chính sách sau đây:

 

1. Hoàn thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Nghị định 146/2017/NĐ-CP được ban hành ngày 15/12/2017 nhằm sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CPNghị định 12/2015/NĐ-CP.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 1 quy định các cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được hoàn thuế GTGT:

 • Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan;

 • Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu trở lên;

 • Vừa có hàng xuất khẩu, vừa có hàng tiêu thụ nội địa, có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng xuất khẩu từ 300 triệu đồng trở lên.

Nghị định 146/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018.

 

2. Sửa đổi quy định đối với trường hợp không chịu thuế GTGT là hàng tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu

Đây cũng là một nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP. Nội dung cụ thể như sau:

Đối với các mặt hàng xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản thì không phải chịu thuế GTGT nếu thuộc vào một trong hai trường hợp sau đây:

 • Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác;

 • Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên, trừ các trường hợp sau:

  • Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ TNKS mà trong quy trình chế biến đã ra sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu.;

  • Sản phẩm do cơ sở kinh doanh (CSKD) trực tiếp khai thác và chế biến hoặc mua về để chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu;

  • Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là TNKS (TNKS đã chế biến thành sản phẩm khác).

3. Thay đổi chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tại Điều 2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP đã sửa đổi quy định về phần chi phí trích nộp vào quỹ có tính chất an sinh xã hội thì không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, không được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản chi phí sau đây:

 • Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động (quy định cũ thì phần chi vượt mức là 01 triệu đồng/tháng/người);

 • Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

Lưu ý, hai khoản chi nêu trên nếu được tính vào chi phí được trừ thì phải thỏa mãn các điều kiện như sau:

 • Không được vượt mức quy định;

 • Các khoản chi phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng.

4. Hướng dẫn kê khai nộp thuế và báo cáo hóa đơn đối với doanh nghiệp casino

Việc kê khai nộp thuế và báo cáo hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp casino được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 146/2017/TT-BTC. Cụ thể như sau:

 • Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

 • Doanh nghiệp thực hiện đăng ký và thông báo mẫu các chứng từ quy định tại Điều 3 Thông tư 146 với cơ quan quản lý thuế và có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn.

Thông tư 146/2017/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

5,062

Gởi câu hỏi
Văn bản liên quan